Disclaimer

De website finst.com wordt gepubliceerd, beheerd en is eigendom van Finst B.V., (hierna te noemen “Finst”), een juridische entiteit opgericht in Nederland, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel van Amsterdam onder nummer 85668117 en gevestigd aan de Herengracht 454, 1017 CA, Amsterdam, Nederland. Intracommunautair BTW-nummer: NL863701292B01. Contactpersoon: support@finst.com.

Gebruik van de website

De informatie op deze website is door Finst met zorg samengesteld, maar Finst staat niet in voor juistheid en volledigheid. Finst verstrekt uitsluitend informatie via deze website over de door Finst aangeboden producten en diensten. Wijzigingen kunnen worden aangebracht zonder voorafgaande kennisgeving.

Geen aansprakelijkheid

Er is geen garantie dat deze website foutloos is of vrij is van technische storingen. Hoewel Finst ernaar streeft de inhoud van deze website zo actueel en volledig mogelijk te houden, kan er geen garantie worden gegeven over de juistheid, geldigheid, volledigheid of actualiteit van de op deze website gepubliceerde informatie. Bezoekers van deze website dienen niet te reageren op informatie die onjuist of ongeloofwaardig lijkt, maar contact opnemen met Finst om mogelijke fouten te voorkomen. Finst aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit de toegang tot en het gebruik van deze website.

Informatie, producten en diensten van derden

Wanneer Finst hyperlinks naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat Finst de op deze pagina's aangeboden producten en diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke links is geheel op eigen risico. Finst aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites. De juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van de informatie op deze websites wordt door Finst niet bevestigd.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle merken, afbeeldingen, teksten, opmerkingen, illustraties, afbeeldingen, al dan niet geanimeerd, videosequenties, geluiden, evenals alle computertoepassingen die zouden kunnen worden gebruikt om deze site te laten werken en meer in het algemeen alle elementen die op de site worden gereproduceerd of gebruikt, zijn beschermd door de geldende wetten op het gebied van intellectueel eigendom. Zij zijn het volledige eigendom van Finst en/of haar licentiegevers. Elke reproductie, weergave, gebruik of aanpassing, in welke vorm dan ook, van alle of een deel van deze elementen, inclusief computertoepassingen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, is strikt verboden.

Het feit dat de uitgever geen juridische procedures inleidt nadat hij kennis heeft genomen van dergelijk ongeoorloofd gebruik, houdt geen aanvaarding van dergelijk gebruik en afstand van procedure in.

Toepasselijk recht

Op deze disclaimer en deze websites is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze disclaimer zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Met betrekking tot de bescherming en het beheer van persoonsgegevens verwijzen we naar ons Privacy- en Cookiebeleid

Wijzigingen

Finst behoudt zich het recht voor om de op- of via deze website aangeboden informatie, inclusief deze disclaimer, te allen tijde en zonder aankondiging te wijzigen. Het is daarom raadzaam om de website en deze disclaimer regelmatig te raadplegen.